Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

 
 
 
Η "ECOGREENPOWER" Καραμεσούτης στη Θεσσαλoνίκη αναλαμβάνει πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εργασίες όπως:

 • Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – Ηλεκτρολογικού Πίνακα
 • Εγκατάσταση νέων γραμμών τηλεφωνίας ADSL – Δίκτυα Η/Υ
 • Έλεγχος και εγκατάσταση θυροτηλεφώνων – θυροτηλεοράσεων
 • Τοποθέτηση επίγειων κεραιών TV – ομαδικών και ατομικών
 • Αυτονομία Θέρμανσης
 • Επισκευές και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανημάτων
 • Έκδοση Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγων (ΝΕΑ ΥΔΕ) – Έλεγχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές νέου κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ 384 ή ΚΕΗΕ όπου απαιτείται για νέες συνδέσεις – επανασυνδέσεις
 • Αλλαγή ονόματος
 • Κοινωνικό τιμολόγιο
 • Αίτηση νυχτερινού
 • Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καταστημάτων